• Domkirken var langt på vei full da familie, kolleger og en stor skare venner var samlet i Stein-Ivar Gravdals bisettelse tirsdag. Jonas Haarr Friestad

Stein-Ivar Gravdal bisatt i Domkirken

Domkirken var langt på vei full da familie, kolleger og en stor skare venner var samlet i Stein-Ivar Gravdals bisettelse tirsdag.