• Dommen har falt i saken mot Trond Birkedal, og pressen er interessert i kommentarer. Jonas Haarr Friestad

Ofre for pressen eller kan de takke seg selv?

Driver pressen personforfølgelse på mennesker som har dypt å falle?