• Frp-gruppen i formannskapet ville ikke spandere drøyt 7 mill. på to klasserom. Fra venstre Atle Simonsen, Tore B. Kallevig og Leif Arne Moi Nilsen Jarle Aasland

Dyrt med klasserom hos vaktmesteren

Det koster godt over 7 millioner kroner å gjøre vaktmesterboligen på Nylund skole om til to klasserom.