Væpnet politiaksjon på Hundvåg i natt

Politiet måtte rykke ut bevæpnet etter melding om våpentrusler