• Avinor gjør flere ting for å unngå lange køer i sikkerhetskontrollen. FOTO: Tormod Eikill

Strakstiltak for å hindre lange køer

Avinor setter fredag i gang en rekke tiltak for umiddelbart å redusere køene og øke kapasiteten i sikkerhetskontrollen på Stavanger lufthavn, Sola.