• Seks bilførere respekterte ikke forbudet mot gjennomkjøring i Erlingvegen. Google

Seks kjørte ulovlig på Sola

Seks bilførere fikk forenklet forelegg på 4200 kroner hver.