Innbrudd i tre biler i Melshei

Gjerningspersonene er tatt i Sandnes.