• Per Fugelli, lege og professor i sosialmedisin, døde onsdag 13. september 2017. Her avbildet i hytta på Orre på Jæren. Jarle Aasland

Det blir ikke stille etter Per Fugelli

MINNEORD: Per Fugellis dans med døden er over. Vinden blåser tappenstrek over stranden på Orre, hans livsdag er til ende.