«... hadde jeg visst, ville jeg aldri bygd blokkene»

Kjell Madland ville nøyd seg med den første halvparten av Vaulenmarka, hvis han hadde visst hvor vanskelig utbyggingen skulle bli. Han synes kommunens minstepris for tomten er hinsides høy.