• Jan Tore Glenjen

– Jippi, me skal få ridehall!

Hestelinja ved Øksnevad vidaregåande er staden for hesteinteressert ungdom. Ein viktig ting manglar: Ridehall. Derfor er det stor glede på skulen over at fylkesdirektøren nå vil punga ut med pengane som trengst for å få bygd hallen i år.