• Randi Mydland

Rådmann-nei til Bakkebø-salg

Rådmannen frarår politikerne å selge Bakkebø Gård.