- Kan skade tilliten til sykelønnsordningen

NHO frykter at tilliten til hele sykelønnsordningen kan være i fare som følge av sykemeldingene i Politiet. NHO får støtte av Kåre Reiten i Legeforeningen.