• STORT HAT: Det er ikke bare Mullah Krekar som er upopulær på Facebook...

Ikke bare Krekar som ønskes død