• Knut S. Vindfallet

Festivalledelse og teltutleier skylder på hverandre