• Arnt Olav Klippenberg

Hva betyr merkene langs sjøen?