Malin må vente 80 minutter på skoleskyss

Mens Kalvøya i Stavanger har 18 anløp med hutigbåt i døgnet, har Uskekalven i Sandnes bare ti. Kolumbus sine båtruter og skoleruta til Kyrkjevollen, gjør at Malin Sivertsen må vente 1 time og 20 minutter på skyss etter skoletid.