• Åpningen av Sola-splitten er utsatt til desember.

Ny runde om Solasplitt-kulvert

Politikerne har signalisert at de vil gå for lang kulvert gjennom Kristensberget. Men da vedtaket om finansieringen skulle fattes i formannskapet tirsdag, ble de usikre.