49 barneliv plotta inn på flyfoto

49 femteklassingar viser stolt fram flyfoto av Nærbø. Der er akkurat deira liv plotta inn: Kvar dei ferdast og leikar, kvar det er nifst og kva som kan bli betre.