Klagesong over fylkesmannen

Kommunalministeren lova å ta klagene med seg, men minna om at det handlar om landets mest verdfulle matjord.