• Nina Katinka Fredriksen

Nedlegging kan igjen true Stavanger sykehus

Etter sommeren flytter sannsynligvis de to geriatriske avdelingene ved Stavanger sykehus til Universitetssjukehuset på andre siden av Våland. Men ingen vet om det er plass til dem.