- Myndighetsmisbruk mot Helgesen

I en stevning til Jæren tingrett hevder advokat Arvid Sjødin at Freddie Helgesen har vært utsatt for «myndighetsmisbruk, forskjellsbehandling og vilkårlighet».