• Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)jobber videre for vern av matjord. Odd Pihlstrøm

Matjord skal lovbeskyttes