Variert kulturscene

Klepp har i fem år hatt sine fullmånekonsertar. No har Hå komme etter med Kulturscena i Hå.