Masseuttak kan bli bydelssenter

T. Stangeland og O.C. Østraadt vil knuse Torsteinsfjellet til pukk og grus på 15-20 år. Deretter kan området brukes til bydelssenter for Sandnes øst.