• Morten Salthe

Politiet ønsker tips om dekk-vandal