- Bort med tull, vas og kaos

Hvis rektorene ved de videregående skolene følger fylkespolitikernes «anbefaling», spres skolevalgene til høsten over seks skoledager i to uker.