• Denne unge mannen frå Jøsenfjorden var nesten dobbelt så tung for to år sidan. Kåre Østerhus har lagt om livsstilen og har dermed gått ned 60 kilo. Han har fått eit nytt og betre liv. Lars Idar Waage

Kåre slanka bort halve seg

Første gong Kåre Østerhus (21) frå Jøsenfjorden gjekk inn på Dressmann og kjøpte ei vanleg bukse, gløymer han aldri. Kåre har slanka bort 60 kilo.