Forsand vil se på tunnelselskap

I februar skal kommunestyret i Forsand diskutere dannelse av et selskap som skal jobbe for tunnelen Espedal-Frafjord eller fortsatt ferjedrift i Høgsfjordsambandet, eller kanskje begge deler.