Konsernsjefen i Tide slutter på dagen

Konsernsjef Dagfinn Neteland i Tide ASA fratrer sin stilling etter sju år som leder av konsernet.