• Odd Pihlstrøm

Førsteslåtten gikk 11. mai på Jæren