• Ja, du kan si jeg fikk godt gjennomslag for forslagene mine til temaer på Åpen Fagdag, sier professor Hans-Jørgen Wallin Weihe ved UiS. Han skal holde seks av de 51 foredragene. Anders Minge

Seks timer, seks foredrag