• Egil Schmidt

Små vassverk dårlege

Mange av dei som får drikkevatn frå små vassverk i Rogaland, er utsett for unødig helserisiko om noko uventa skulle skje. Det går fram av ei undersøking frå Mattilsynet.