- Bompenger kan være lovstridig

Frps energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, krever atsamferdsels— ministeren redegjør for lovligheten av fortsatt bompenger ved Rennfast.