Ridesenter kan bli stengt

Bygningssjefen i Sandnes mener Stall Friheten på Bogafjell må stenge virksomheten fordi den ikke har oppfylt krav som ble stilt for ett år siden.