Lokalpolitikerne ikke registrert

Bare to av 94 kommunestyremedlemmer i Dalane er med i Styrevervregisteret.