- 45 dager ubetinget fengsel

Dommen i saken mot daglig leder Arnt Aasland i «Ut i naturen» vil danne presedens for andre saker.