Detaljert dame

Annette Bryne lærte enormt av å dele atelier med andre kunstnere. Men så frøys hun så mye at hun måtte flytte ut.