Foreslår å droppe krematorium

Rådmannen vil skrinlegge planene om å bygge krematorium på Soma.