• Bjerkreims FAU-leder Lisebeth Stokkeland syns Rogaland Revisjon har gjort en grundig jobb. Marie von Krogh

Bryter loven i mobbesaker

Bjerkreim kommune bryter loven i mobbesaker i skolen, trass i gjentatt kritikk fra Fylkesmannen. Det fastslår Rogaland revisjon.