• Menigheten i Bekkefaret samlet seg skjærtorsdag til en nattverd som på Jesu tid. Jon Ingemundsen

Nattverd som på Jesu tid

40 kirkegjengere samlet seg i Bekkefaret kirke skjærtorsdag for å feire påsken etter bibelsk-jødisk mønster.