• Hogne Fjellanger jobber med å finne en løsning med sikte på videre drift av stålverket. Tor Inge Jøssang

- Stålverket kan reddes

To ulike investor-grupperinger vurderer å samarbeide om et bud på stålverkets konkursbo.