Ja, Stavanger lærer av Fredericia

Ansatte i levekårsstaben har vært på studietur til den danske byen Fredericia, og nå er rådmannen der. Den store snuoperasjonen som foreløpig bærer navnet «omsorgstrappen», er under planlegging.

Publisert: Publisert:

Fysioterapeut Hanne Skjæveland viser Olav Aardalsbakke hvilke øvelser som er lurt å gjøre jevnlig. Bildet er fra en reportasje fra forebyggende hjemmebesøk Aftenbladet laget i desember 2010, samme halvår som prosjektet startet. Foto: Marie von Krogh

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Helse- og omsorgstrappen: Mer innsats må settes inn på de nederste trappetrinnene, er poenget.

Stavangers rådmann Inger Østensjø reiser til Fredericia neste uke. Foto: Knut S. Vindfallet

Også direktør for levekår Per Haarr reiser til Frederica neste uke. Foto: Anders Minge

Flere skritt er tatt:

Våren 2010: Økonomien er ikke lenger like god som den var. Samtidig trenger flere og flere kommunens tjenester. Omstilling er nødvendig, slår rådmannen fast. Alle avdelinger får i oppdrag å finne fram gode tiltak.

7. september 2010: Kommunalutvalget vedtar hvilke ti omstilllingsprosjekter kommunen skal jobbe videre med. Omsorgstrappen er blant de ti prioriterte prosjektene. Se på grafikken: Den viser at eldreomsorg er mye mer enn sykehjemsplasser. Vi må satse mer på de nederste trinnene, altså på helsefremmende og forebyggende tiltak og mer hjelp til eldre som bor hjemme, er budskapet. Det vises til vellykkede erfaringer fra Fredericia. Kommunalutvalget vedtar at Stavanger "bør vurdere i hvilken grad erfaringer fra Fredericia kan nyttiggjøres".

Til Fredericia

Desember 2010: Fem personer som jobber med eldreomsorg i Stavanger, deriblant rådgiver Bente Gunnarshaug, reiser til Fredericia. De kommer begeistret tilbake.

Februar 2011: Flere som jobber med eldreomsorg i helse— og sosialdistrikt Madla (blant annet de som jobber med forebyggende hjemmebesøk), deltar på temadag i Fredericia. Lederen av "visitasjonskontoret" i Fredericia kommer til Stavanger og underviser de som tar mot bestillinger fra eldre som søker om hjemmehjelp og sykepleie.

Anbefalingen

Våren 2011: En arbeidsgruppe ledet av Bente Gunnarshaug jobber fram en "mulighetsstudie". Gruppa konkluderer med at Stavanger bør gjøre som Fredericia og anbefaler følgende fem prosjekter:

 1. Hverdagsrehabilitering (intensiv rehabilitering med vekt på daglige aktiviteter) for nye søkere til hjemmetjenester og trenende hjemmehjelp for etablerte brukere av hjemmetjenester. (Det var dette Aftenbladet omtalte i lørdagsavisen.)
 2. Tryggere overgang fra sykehus til hjemmet. Tettere oppfølging etter utskriving. Skal nå prøves ut ved Tasta og Eiganes helse- og sosialdistrikt.
 3. Økt bruk av velferdsteknologi i hjemmet. (Lyse, Stavanger og Randaberg samarbeider om et prosjekt. 19 brukere skal nå prøve ut forskjellig utstyr hjemme).
 4. Økt satsing på helsefremmede tiltak til alle over 65 år. (Et godt eksempel er treningstilbudet 60+ på Skipper Worse)
 5. Forebyggende hjemmebesøk til eldre. (Prøveprosjekt iverksatt høsten 2010).

Fram for politikerne

Juni og september 2011: Mulighetsstudien med navn helse- og omsorgtrappen legges fram for levekårsstyret og for formannskapet som et vedlegg til planen "Omsorg 2025" som er oppe til revisjon. Politikerne er mest opptatt av sykehjemsutbygging. Men de vedtar at en sak om omsorgstrappen skal legges fram første kvartal 2012 og at det neste periode skal arbeides fram en helhetlig helse- og omsorgsplan.

21. oktober 2011: Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag. 600.000 kroner er satt av i både 2012 og 2013 til "prosjekt helse- og omsorgstrappen". Pengene skal gå til en prosjektmedarbeider.

9. november: Rådmannen og hennes lederteam reiser til Fredericia: - Det er veldig interessant at de setter inn store ressurser veldig tidlig, noe som skaper mindre behov for dyrere helsetjenester senere. Å ivareta selvhjulpenhet og egenmestring og utsette behovet for hjelp er noe som først og fremst tjener brukerne, men det er også økonomisk for kommunen, sier levekårdirektør Per Haarr.

Rådmannens lederteam skal også til København for å se på bruken av velferdsteknologi.

Rådgiver Bente Gunnarshaug er blant de som har vært i Fredericia og som jobber for at Stavanger skal gå i gang med mye av det samme. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Samferdselsdepartementet går for den røde streken på kartet

 2. Fire nye smittetilfeller i Stavanger

 3. – De kaller det tidenes funn i Norge

 4. – En helt fantastisk løsning i disse krisetider

 5. Er god for nesten 3 milli­arder: Sørlendingen har tredoblet formuen

 6. Da viruset kom til Norge, tok Ingeborg (47) grep. Personer med fedme rammes hardere av korona, viser ny forskning.

 1. Helse