Høyesterett går god for utlevering til Rwanda

Høyesterett mener det ikke er i strid med menneskerettighetene å utlevere en rwander med familie i Sandnes til hjemlandet. Mannen er tiltalt for folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.