• Maren Støldal Risa, Xenia Cappelen, Ingvild Rundberg, Benjamin Aarsland Erikstad og Anne Marie Lund forsvarer privatskolen Akademiet. - Vi jobber hardt for karakterene, sier de. Jarle Aasland

- Vi har ikke kjøpt oss til gode karakterer

Elevene på Akademiet er redd for å sitte igjen som taperne etter de siste dagers oppslag i Aftenbladet. Nå slår de ring rundt rektor.