• Her ligg redningsbåten RS «Sjømann» med motorproblem og kan ikkje hjelpa båtar i naud no, Anders Minge

- Ryfast har satt redningsskøyta ut av drift

Redningsbåten ligg i dag til kai i Stavanger og kan ikkje hjelpa båtar i naud. Små fibrar har lurt seg gjennom filteret og tetta motoren på båten RS «Sjømann».