• Piggdekk er hovedgrunnen til Stavangers problemer med dårlig luftkvalitet. For å få flere til å velge piggfritt, foreslås piggdekkgebyr. Pål Christensen

Nå kan det bli lavere fart på Motorveien

Piggdekkgebyr og lavere fart på Motorveien skal få ned farlig høy luftforurensing i Stavanger og Sandnes.