Hver tredje klager fikk pasientskadeerstatning

I løpet av femårsperioden 2010-2014 har Helse Vest betalt ut 628 millioner kroner etter pasientskader.

Publisert: Publisert:

Illustrasjonsbilde Foto: NTB scanpix

Tallene fremkommer i en rapport fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Rapporten viser at helseforetakene i Norge i løpet i femårsperioden mottok 16.149 krav om erstatning, og det er utbetalt 3,3 milliarder kroner i erstatning innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Dyrt for samfunnet

Rapporten blir gitt ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssaker og for å bidra til kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

— Det er viktig at vi sammenstiller statistikken for helseregionene slik at de regionale helseforetakene og sykehusene kan bruke denne i pasientsikkerhetsarbeidet sitt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding fra NPE.

– Pasientskader koster samfunnet og sykehuseierne store summer årlig, men den viktigste grunnen til å satse på skadeforebygging, læring av feil og økt pasientsikkerhet er den store, personlige belastningen skader og feilbehandling utgjør for pasienter og pårørende, sier Jørstad i pressemeldingen.

125 mill. i året

Helse Vest, som dekker områdene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, mottok i alt 2938 saker etter behandlinger utført i denne perioden. Det utgjør en andel på 18 prosent av det totale antallet mottatte saker til norske helseforetak. Helse Vest er landets nest største helseforetak.

Erstatningsutbetalingene for Helse Vest endte på totalt 628,5 millioner kroner til pasienter og pårørende i femårsperioden. Det utgjør gjennomsnittlige, årlige utbetalinger på rundt 125 millioner kroner.

266 medhold i Stavanger

I overkant av 2800 vedtak om medhold eller avslag gjelder landets nest største regionale helseforetak, og Helse Bergen står for 39 prosent av vedtaksmengden. 969 pasienter og pårørende fikk medhold i saken sin. Det utgjør om lag hver tredje søknad om erstatning.

Helse Stavanger mottok 837 klager i løpet av femårsperioden, eller snaut 170 i året. Av de vel 800 klagene fikk 266 medhold, som er en tredel av søkerne.

Årsak til medhold

Svikt i behandling er årsak til medhold i 54 prosent av sakene, og ligger dermed 1 prosentpoeng lavere enn landsbasis. Svikt i diagnostikk med en andel på 30 prosent, ligger knappe 3 prosentpoeng over gjennomsnittet. Andelen medhold på grunn av smitte eller infeksjon utgjør 12 prosent, som er 1 prosentpoeng lavere sammenliknet med landet totalt sett.

Les også:

Publisert: