Frp imot å øke andelen menn i Stavangers barnehager

Høyre, Ap, KrF, Sp og Rødt vil støtte et forslag fra Venstre om at andelen menn i Stavangers barnehager må opp fra sju til 20 prosent. Frp er mot fordi de mener det vil føre til kvinnediskriminering.

Kristoffer Sivertsen og Frp (til høyre) går mot Rune Askeland og Venstres forslag om å øke andelen menn i Stavangers barnehager fra sju til 20 prosent.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi er det eneste partiet som går mot forslaget. Det er uaktuelt å være med å stenge døren til de som er mest kvalifiserte, fordi de har feil kjønn. Forslaget til Venstre er med å fremme diskriminering. Det vil ikke føre til likestilling. Likestilling er at den beste får jobben, uavhengig av kjønn, sier Kristoffer Sivertsen som er Frps representant i oppvekststyret.

– Dette er begynnelsen på kvotering. Kvotering er lik diskriminering, poengterer han.

Dette er begynnelsen på kvotering. Kvotering er lik diskriminering.

– Vi er bekymret for hvordan dette vil slå ut for byens barnehager, når det er en utfordring å rekruttere personer med nok kompetanse, fortsetter han.

– Mener du Venstres forslag vil føre til at ukompetente menn blir ansatt framfor kompetente kvinner?

– Ja, det kan føre til det, så absolutt. Vi vet også at barnehagene har utfordringer med høyt gjennomtrekk av ansatte og høyt sykefravær. Vi bør heller konsentrere oss om å løse de utfordringene, framfor å øke andelen menn. Vi må gjøre det mer attraktivt for alle å jobbe i barnehage, uavhengig av kjønn. Det vil styrke barnehagene. Men å sette et tullemål om en mannsandel på 20 prosent, vil ikke gjøre det. Det vil kun være en politisk markeringssak, en symbolsak, sier Sivertsen.

Ikke kvotering

Rune Askeland tok opp saken etter at han hadde besøkt rundt 30 barnehager og det slo han at i de fleste barnehagene var der ingen menn eller bare en mann. Dette bildet er fra Ytre Tasta barnehage, avdeling Vardeneset.

Rune Askeland (V) er ikke redd for at forslaget hans vil føre til kvinnediskriminering:

– Nei, overhodet ikke. Å gjemme seg bak det blir feigt. Det står ikke noe om kvotering i forslaget, understreker han.

Det står ikke noe om kvotering i forslaget.

Forslaget går ut på at rådmannen nå skal hente inn erfaringer fra andre kommuner om hva de har gjort for å øke andelen menn.

Les hele forslaget her:

– Det handler om å gjøre barnehagene mer attraktive som arbeidsplass, løfte statusen, utdyper Askeland.

– Så det kommer ikke på tale å kvotere menn inn i barnehagene i Stavanger?

– Nei, jeg kan ikke se for meg at kvotering skal bli nødvendig. Andre kommuner klarer det uten å kvotere. Det Frp nå gjør, er at de maler fanden på veggen. De argumenterer mot noe som vi ikke har foreslått, svarer Askeland.

– Selvsagt skal vi også jobbe for økt kompetanse og økt kvalitet. Mitt forslag er ikke i motstrid til det, men tvertimot et ledd i det. Vi har ganske stor andel menn som tar barnehagelærerutdanning. Får vi flere av dem inn i barnehagene, vil ikke det være noen kvalitetssvekkelse. Jeg er sikker på at får vi bedre kjønnsbalanse og økt mangfold i barnehagene våre, får vi økt kvalitet, fortsetter Venstremannen som er nestleder i oppvekststyret i Stavanger.

I Stavanger er 7,3 prosent av de ansatte i barnehagene menn. Forslaget går ut på å øke andelen til 20 prosent. Det er i tråd med den nasjonale målsettingen.

Dag Mossige (Ap) mener flere menn i barnehagene vil være bra for barna.

– Til barnas beste

Arbeiderpartiet støtter helhjertet opp om Askelands forslag:

– Veldig bra. Mitt hovedanliggende er at dette vil være til barnas beste. Det er godt for barn å omgås voksne av begge kjønn, sier fungerende gruppeleder Dag Mossige som også er Aps fremste representant i oppvekststyret.

– Jeg har vært ute i barnehagene og diskutert dette. Det de mannlige styrerne i Emmaus og Sandal kan fortelle, er at det blir en annen kultur med blandet personale. Menn har andre interesser og styrker og du får større variasjon i pedagogikken og aktivitetene. Det har vi forskning på allerede, vi vet at det er positivt for alle. Også kvinnelige ansatte og styrere sier dette. Det vil være utelukkende positivt med flere menn i barnehagene våre, sier Mossige.

Det vil være utelukkende positivt med flere menn i barnehagene våre.

Han synes det er synd at Frp «ikke en gang kan få seg til å si at det er en ønsket målsetting med flere menn».

– At Frp drar diskrimineringskortet, blir unektelig komisk. Forslaget sier ingenting om kvotering. Flere menn tar nå barnehagelærerutdanning. At vi vil jobbe for å få dem inn i barnehagene våre, er det ingen som vil tape på, tilføyer Mossige.

Publisert: