UiS: Professor og student får kritikk for plagiat etter gransking

Både veileder og doktorgradsstipendiat har brutt reglene for god vitenskapelig praksis i den mye omtalte plagiatsaken ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Både veileder og doktorgradsstudent brøt reglene for god vitenskapelig praksis, mener et utvalg nedsatt av Universitetet i Stavanger.
 • Ina Gundersen
  Journalist
 • Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I fjor skrev Aftenbladet om 18 tilfeller av plagiat i en doktorgradsavhandling. Veilederen var medforfatter på avhandlingen og ytterligere to artikler er publisert i vitenskapelige tidsskrift (se fakta).

Nå foreligger omsider rapporten fra granskingsutvalget som omsider ble nedsatt av UiS selv. Den konkluderer med at både veilederen og doktorgradsstipendiaten «har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid».

Les også

Avslørte juks - refser UiS

«Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet», heter det i rapporten.

Mange feil og mangler

Omfanget av feil og mangler er så stort, ifølge utvalget, at det er åpenbart at kandidaten ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet for å sørge for at normene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid etterleves. Det dreier seg om hele avsnitt som er sitert uten at det på noen måte er angitt i teksten.

«Dermed vil leseren lett ledes til å tro at de aktuelle avsnitt er uttrykk for kandidatens selvstendige arbeid og tenkning».

Utvalget mener likevel at kandidaten ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig - altså at plagieringen ikke har foregått forsettlig eller grovt uaktsomt.

Her skriver utvalget at kopieringen av andres arbeid har skjedd fra kjernelitteratur på området og at «selve tankeinnholdet er gjenkjennbart for de aller fleste». Siden det er uklart hva som er eget stoff og tanker og hva som er hentet fra andre, mener utvalget at den kopierte teksten mister noe preg av å være tyver fra andres tanker.

«De påviste bruddene på god vitenskapelig praksis synes å være følger av faglig umodenhet, mangel på egne ideer og en slurvete henvisningsstil.»

Veileder burde oppdaget plagiat

Når det gjelder veileder og medforfatters ansvar, er konklusjonene de samme: Brudd på vitenskapelig praksis, men ikke vitenskapelig uredelighet. Her skriver utvalget at det ikke har hatt tilgang til eller har etterspurt kommunikasjon mellom veileder og kandidat.

Les også

Likevel ekstern gransking av plagiatskandalen

Les også

Direktøren ber fakultetet avgjøre selv

Utvalget mener at et vanlig samarbeid om artiklene vil innebære at de ulike deler og kilder gjennomgås kritisk og diskuteres.

«En slik prosess burde avdekket for veileder at det som ble presentert var kjent tankegods. Dette burde i det minste foranlediget ytterligere undersøkelser fra hans side før publisering.»

Utvalget mener forholdene kunne vært avdekket, og at veileder enten kunne stanset utgivelse eller frasagt seg medforfatterskapet.

«Ved å stå som medforfatter har han gitt arbeidet den ekstra faglige tyngde som vil følge med hans navn.»

Men bruddene på god praksis framstår som resultat av utilstrekkelig oppfølging, deltakelse og oppmerksomhet fra veileders side, og ikke som forsøk på tyveri fra andres ideer. Det betyr at heller ikke veileder har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Tatt opp i lukket møte

Universitetsdirektør John Branem Møst sier at avhandlingen nå er sendt til doktorgradsutvalget på teknisk-naturvitenskapelig fakultet. Det har skjedd etter at universitetsstyret i lukket møte 9. mars ble orientert om saken.

– Det må man vurdere om dette er av en slik art at studenten skal få anledning til å bearbeide den det eller om det er så graverende at han ikke får gå videre, altså at avhandlingen ikke sendes til vurdering. I praksis innebærer det at avhandlingen refuseres, sier han.

Når det gjelder en eventuell reaksjon mot veilederen sier han:

– Institusjonen vil vurdere hvilken type reaksjon man skal ha i forhold til veilederens regelbrudd. Det ligger da til nærmeste leder med støtte fra juristene i personalavdelingen.

– Vi skal tenke oss grundig om i denne saken, men vi må bli ferdige i vår, sier Møst.

Rapporten står ikke omtalt og er ikke vedlagt sakene til styremøtet 9. mars.

Les også

 1. Plagiatsaken ennå ikke ferdig gransket

Publisert:
 1. Universitetet i Stavanger (UiS)

Mest lest akkurat nå

 1. Eldre kvinne kjørte gjennom gangsti på Stokka

 2. Navnet på omkommet MC-fører i Sandnes frigitt

 3. – Akkurat nå ligger strøm­prisen i Sverige og Danmark på 15 øre. Hvordan forklarer dere det? Vi betaler 82 øre

 4. Ryfast i elbil-toppen i Norge

 5. Denne leverandøren har de minst fornøyde kundene

 6. Konsulent­selskap i Jåttå­vågen gjorde det skarpt i 2020