Regjeringen trosser Bergen-anbefaling – gir fornybarfondet til Stavanger

Regjeringens begrunnelse for å plassere Fornybar AS i Stavanger-regionen: en helhetsvurdering.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har trosset anbefalingen om Bergen til fordel for lokalisering av Fornybar AS i Stavanger-regionen.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Torsdag kom bekreftelsen på at fornybarfondet skal legges til Stavanger-regionen.

Samtidig ble den inntil nå hemmelige rapporten fra Deloitte offentliggjort.

Den inneholder råd og vurderinger til Olje- og energidepartementet (OED).

Konklusjonen er klar: Bergen burde ha fått fondet. Stavanger-området havnet på 2. plass foran Trondheim på 3. plass.

«Med de forutsetningene vil har lagt til grunn, bør «Fornybar AS» lokaliseres til bergensregionen», skriver konsulentene.

Fornybar AS skal forvalte opptil 20 milliarder kroner og sysselsette alt fra 20 til 120 ansatte.

Les også

Leiar: Stavanger skal bli meir enn oljehovudstad

Les også

Fornybarfondet: - En solskinnsdag for Stavanger-regionen

Etter en helhetsvurdering...

Slik begrunner olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) beslutningen, ifølge en pressemelding:

«Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge selskapet til stavangerregionen. Regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond.»

– Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med hjemlige selskaper ut i verden, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Beslutningen ble presentert i Jåttåvågen i Stavanger torsdag på en pressekonferanse med Søviknes, Bent Høie (H), Iselin Nybø (V) og Olaug Bollestad (KrF).

Ifølge BT forsterker beslutningen en voksende bergensk misnøye med regjeringen. Også i Trondheim kunne stemningen vært bedre.

I rapporten skriver Deloitte - som har bånd til lobbyister både i Stavanger og Bergen - blant annet følgende:

«Vi har vurdert miljøet i bergensregionen som robust på samtlige kriterier. Det finnes områder der trondheimsregionen eller stavangerregionen har større styrke, men det finnes få kriterier der man kan si at bergensregionen ikke har et tilstrekkelig robust utgangspunkt. Det er til sist denne bredden som vi tilslutt har tillagt avgjørende vekt.»

Les også

Skuffelse i Bergen etter tap av prestisjefond

Les også

Bill Gates og Mark Zuckerberg ser til Stavanger

Vurderingene

Her er noen av Deloittes funn:

 • Stavangerregionen har det største investeringsmiljøet målt i forvaltet kapital: «Stavangerregionen har en forvaltningskapital på omtrent 49,000 NOKm. Private equity fondet Hitecvision, forvalter rundt 85% av kapitalen i regionen. Regionen består av selskaper som hovedsakelig investerer i olje- og gassnæringen.»
 • Bergensregionen har best kompetanse på å etablere og drifte fond og investeringsselskaper: «Basert på våre observasjoner har samtlige regioner tilgang på god akademisk kompetanse. NHH og NTNU trekkes imidlertid frem som nasjonalt ledende akademiske miljø innenfor økonomi og finansiering. Umiddelbar nærhet til disse miljøene vil være av betydning for fondsinvesteringsmiljøene i regionen», skriver Deloitte.
 • Bergensregionen har best kompetanse på å etablere og drifte fond og investeringsselskaper, men «Greater Stavanger sitt forberedelsesprosjekt i stavangerregionen gjør at denne regionen vil være rustet for å etablere fondet på relativt kortere tid enn de to andre regionene. Samlet sett har både stavangerregionen og bergensregionen svært god kompetanse på etablering og drift av fond. Vi mener Argentums erfaring rundt etablering av nasjonale investeringsmiljøer, og regionens brede mangfold av kompetanse må tillegges vekt. Bergensregionen er dermed best rustet til å bistå Fornybar AS», skriver Deloitte.
 • Stavangerregionens investeringsmiljø oppfattes som mest velrennomert: «Ser vi rennomme i sammenheng med forvaltningskapital er stavangerregionen den sterkeste regionen med Hitecvision som en betydelig aktør», skriver Deloitte.
 • Trondheimsregionen er regionen med mest erfaring på investeringer i fornybar energi: «Ingen av de tre lokaliseringsalternativene har et robust miljø innen fornybar energi, og derfor tillegges dette delkriteriet lav vekt.»
 • Stavangerregionen og bergensregionen har et vesentlig bedre investeringsmiljø relativt til trondheimsregionen: «Vi har ikke vært i tvil om at investeringsmiljøet i trondheimsregionen skal gis en lavere score enn investeringsmiljøene i de to øvrige regionene og den egentlig diskusjonen er om vurderingen skiller nok. (…) Stavangerregionen har et sterkere og mer vellykket investeringsmiljø rundt Hitecvision, men med svært sterk knytning til olje og gass. Det er ikke negativt i seg selv, men det ville vært enda mer imponerende å se en større bredde. Investeringsmiljøene i bergensregionen er bredere og har en styrke i Argentum som blant annet kan fungere som fødselshjelper for investeringsmiljøer.»
Les også

Statlig fornybarfond plasseres i Stavanger

Les også

Kjære statsråd, gir du oss et milliardfond?

– Bedre næringsliv enn i Trondheim

Deloitte viser også til følgende:

 • Bergensregionen har størst bredde, Stavanger- og trondheimregionen har sterke nisjer.
 • Omfanget av «grønt» næringsliv er ganske likt i de tre regionene.
 • Ingen region imponerer på dynamisk næringsliv, men bergensregionen har noe mer klyngedynamikk.
 • Stavangerregionen og bergensregionen har et bedre næringsliv relativt til trondheimsregionen.
 • Trondheimsregionen med SINTEF i spissen har klart det sterkeste, største og bredeste forskningsmiljøet knyttet til fornybar energi.
 • Forskningsmiljøet i trondheimsregionen produserer klart flest publikasjoner, PhD-er, og har klart flest samarbeidspartnere i akademia.
 • Trondheimsmiljøet er det mest profilerte i utlandet og er anerkjent som en av hovedaktørene innen fornybar energiforskning i Europa.
 • Alle regioner har forskere som etterstreber relevans, men mengden eksempler er størst i trondheimsregionen.
 • Alle regioner har forskere som etterstreber relevans, men mengden eksempler er størst i trondheimsregionen.
 • Trondheim har en vesentlig forrang innen relevant og internasjonal forskning.
Bildet er hentet fra plansjen som Greater Stavanger hadde med til møtet med Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet 20. april 2016. Her framgår det hvilke aktører som var oppgitt som intensjonsavtalepartnere, deriblant Deloitte.

Deloitte har avtaler med intervjuobjekter

Aftenbladet kan ikke se at mulige interessekonflikter hos Deloitte er drøftet i rapporten.

Selskapet har intensjonsavtale om fondet med Greater Stavanger og sponser lobbyister i Bergen (næringsråd) med 215.000 kroner årlig.

Avsløringen gjorde at Søviknes måtte svare Stortinget om saken.

Svaret til statsråden kom onsdag etter spørsmål fra Audun Otterstad (Ap):

«(...) Deloitte har kontorer i alle de tre regionene, og har både medlemskap og aktiviteter knyttet til alle de lokale næringsrådene. Prosjektet ble ledet og gjennomført fra Oslo-kontoret. Deloitte orienterte departementet om at selskapet, som også er et internasjonalt revisjonsfirma, har rutiner for undersøkelse av mulige interessekonflikter. Dette ble ifølge Deloitte gjennomført før selskapet påtok seg oppdraget, og uten at de vurderte å finne noe som kunne skape interessekonflikter.»

Departementet svarte dette til Aftenbladet 9. februar:

«(...) Deloitte har gjort departementet oppmerksom på at selskapet har kontorer i de aktuelle regionene som har en bred kontaktflate og kunder i respektive regioner, men at det var Oslo-kontoret som ville utføre oppdraget. Vi legger til grunn at Deloitte har utført oppdraget på en profesjonell måte. Kontrakten med Deloitte beløper seg til kr. 400.000 eks. mva. Departementet innhentet rapporten som et bidrag til et best mulig beslutningsgrunnlag. Den endelige beslutningen i lokaliseringsspørsmålet vil departementet gjøre etter en samlet politisk vurdering.»

Konkurrent trakk seg grunnet habilitet

Også PWC, KPMG og McKinsey ble spurt om å levere tilbud.

McKinsey takket nei fordi de ikke var tilfreds med rammene for oppdraget og fordi «det blir simpelthen økonomisk ikke interessant», viser en epost Aftenbladet har fått innsyn i.

PwC-partner Roger Mortensen skrev 8. januar følgende begrunnelse for å si nei: «(…) Vi har bred erfaring og stor kapasitet til denne type utredninger fra bl.a forsvar-justis-og helsesektoren. Dessverre kan vi ikke levere tilbud denne gangen pga habilitet, da vi har bistått en av kandidatene for lokalisering av den nye virksomheten.»

Aftenbladet har de siste to dagene forsøkt å få kommentarer fra Mortensen.

Han sendte denne tekstmeldingen torsdag ettermiddag:

«Vi viser til din forespørsel angående Fornybar AS. Vi valgte å takke nei til et potensielt oppdrag for OED på grunn av interessekonflikter, da vi representerte andre i samme sakskompleks. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer til saken».

Deloitte-partner ukjent med intensjonsavtale

Deloitte-partner Andreas Enger opplyser at alle vurderinger og konklusjoner er gjort av et Oslo-basert team, og ingen i ledelsen i de lokale kontorene eller med relasjoner til de lokale næringsrådene har vært kontaktet eller vært involvert i forbindelse med oppdraget, ifølge ham.

– Vi gjorde en alminnelig konfliktsjekk. Den viste at vi ikke hadde noen interessekonflikter i denne sammenheng, sier Enger.

– Vi har vært veldig nøye på at dette har vært et prosjekt som er utført fra Oslo. Lokale ansatte i de tre byene har sikkert lokale preferanser, men de har ikke vært involvert, sier han.

– Som en stor næringsaktør med betydelig virksomhet i alle de tre aktuelle byene, har alle våre kontorer normale relasjoner til lokale næringsråd, sier Enger.

Aftenbladet: - Visste dere om intensjonsavtalen mellom Deloitte Stavanger og Greater Stavanger?

– Jeg har ikke noe innsikt i det.

Aftenbladet: - Deloitte opptrådte på en oversikt over hvem Greater Stavanger hadde intensjonsavtale med på et møte hos departementet for om lag ett år siden. Greater Stavanger har opplyst at de hadde en intensjonsavtale med Deloitte om at de kunne tilby tjenester dersom lokaliseringsbeslutningen ble Stavanger.

– Deloitte ville kunne bistå med sine tjenester uansett hvilken by som hadde blitt valgt. Det er ikke noe konflikt i at vi sier at vi kan bistå med våre tjenester. Det vil uansett være en offentlig anbudsprosess, så det ligger ingen interessekonflikt der, svarer Enger.

Publisert:
 1. Terje Søviknes
 2. Olje- og energidepartementet
 3. Deloitte

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet tipset om at det ligger hånd­granater gjemt i skogs­område

 2. Aftenbladet erfarer: Påbud om munnbind kan bli innført på Nord-Jæren

 3. Kjerkol om omi­kron-smitten: Regjeringen er klar til å innføre nye til­tak

 4. FHI: Ytterligere to omi­kron-tilfeller bekreftet i Norge hos reisende fra Sør-Afrika

 5. Viking dropper sesong­kort – innfører helt ny ordning

 6. Derfor vil de ikke vaksinere seg